Potrzebujemy zainteresowania ze strony drugiej osoby. Zainteresowania nami. Życie samemu sobie musi boleć, męczyć.

Potrzebujemy uwagi, pytań nam zadawanych, opinii, krytyki, pochwał, informacji zwrotnej, feedbacku, relacji.

Potrzebujemy usłyszeć pytania o nasz dzień, samopoczucie, sugestie i pragnienia.

Ku pamięci:

15 Człowiek istota społeczna - blog Pani Strzelec o świadomym życiu


co czyta pani strzelec

Otrzymuj email o publikacji nowych artykułów.
Wpisz swój adres email: